Konferencja 2012 - Czy warto pomagać?

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do Szczecina na ogólnopolską konferencję pt. „Czy mamy obowiązek pomagać?". Konferencja ma charakter otwarty, więc zapraszamy wszystkich do udziału w wykładach i dyskusjach, oraz promowania wydarzenia na swoich blogach, stronach i profilach.

Plan konferencji

25.05.2012 (piątek) - sala 248:

9:15 - 9:45 Rejestracja uczestników (hol przy wejściu głównym do budynku Wydziału Humanistycznego, od ul. Krakowskiej)

9:45 - 10:00 Oficjalne rozpoczęcie konferencji
10:00 – 10:40 mgr Olga Cielemęcka (UW): Peter Singer i problem pomocy najuboższym
10:40 – 11:20 dr Wacław Janikowski (US): Miara obowiązku pomocy w etyce utylitarystycznej
11:20 – 11:40 Przerwa kawowa
11:40 – 12:20 mgr Urszula Zarosa (US): Jak pomagać?
12:20 – 13:00 mgr Marek Pawłowski (US): Czy mamy obowiązek pomagać przyszłym pokoleniom? (zagadka Parfita)
13:00–14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:10 mgr Hanna Schudy (UWr): Czy mamy obowiązek pomagać przyszłym pokoleniom? Rozważania metaetyczne i pragmatyczne
15:10 – 15:20 Przerwa kawowa
15:20 – 16:00 mgr Karolina Małgorzata Budzińska (UAM): Justice as fairness J. Rawlsa a capability approach A. Sena – analiza porownawcza dla działań socjalno-pomocowych
16:00-16:40 Beata Siemieniako (UW): W imię poszanowania godności ludzkiej – pomoc państwa dla jednostki poprzez ochronę przed nią samą

26.05.2012 (sobota)- sala 248:

10:00 – 10:40 mgr Paweł Kołodziński: Rozwój kompetencji osobowej do pomagania jako realizacja istoty człowieczeństwa
10:40 – 11:20 dr Wojciech Lewandowski (KUL): Sierota, wdowa i cudzoziemiec. Uzasadnienie pomocy wobec obcych i bliskich zarazem
11:20 – 11:40 Przerwa kawowa
11:40 – 12:20 mgr Dariusz Drążkowski (UAM): Ocena kosztów/zysków pomagania w świetle wiary w grę o sumie zerowej
12:20 – 13:00 mgr Marcin Sękowski (KUL), Psychologiczne źródła troski: ujęcie psychoanalityczne
13:00 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:10 dr Jacek Meller (UKSW), Udział w badaniach medycznych: obowiązek czy heroizm?
15:10 – 15:20 Przerwa kawowa
15:20 – 16:00 mgr Justyna Wodzik (US), W szkole o pomaganiu
16:00 – 16:40 mgr Anna Gołębiewska (KUL), Pomoc nauczyciela w procesie edukacyjno-wychowawczym – wczoraj i dziś

27.05.2012 (niedziela)- sala 248:

10:00 – 10:40 Natalia Karczewska (UW): Global Resource Tax – Thomasa Poggego idea sprawiedliwości globalnej
10:40-11:20 dr Dominika Dzwonkowska (UKSW): Dobroczynność jako wyraz globalnej odpowiedzialności
11:20 – 11:40 Przerwa kawowa
11:40 – 12:20 mgr Magdalena Chułek (UAM): Jak być, jak mieć? Pomocowy biznes i strategie przetrwania w afrykańskich slumsach – przykład Kibery (Kenia)
12:20 – 13:00 dr Małgorzata Grącik-Zajączkowski (SGH), Fair trade jako alternatywny model rozwoju dla krajów Południa
13:00 – 14:30 Przerwa obiadowa
14:30 – 15:10 mgr Maksymilian Szeląg- Dylewski (UJ): Udział w badaniach klinicznych – etyczny aspekt pomocy innym
15:10 – 15:20 Przerwa kawowa
15:20 – 16:00 mgr Katarzyna Stępkowska (UKSW): Rozwód w rodzinie. Czy pomoc jest potrzebna?
16:00-16:40 Olga Wadowska (UMK): Ayn Rand i cnota egoizmu. Filozofia w służbie popkultury?
16:40 - 17:00 Oficjalne zakończenie konferencji


KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
EtykaPraktyczna.PL
Zakład Etyki Instytutu Filozofii US

PRZEWODNICZĄCY:
mgr Milena Jakubiak

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:
dr hab. Mirosław Rutkowski prof. US

dr Wacław Janikowski
dr Krzysztof Saja

SEKRETARZE:
mgr Urszula Zarosa

mgr Marek Pawłowski

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:
konferencja @ etykapraktyczna. pl

Strona wydarzenia na Facebooku

Ostatnia modyfikacja: środa, 02 maja 2012 09:13

Konferencje

Brak nadchodzących wydarzeń

Prenumeruj emailem